De website voor iedereen die meer wil weten over netwerken, netwerksamenleving en netwerkorganisaties, samengesteld door BureauDonner


Als manager vind je voorbeelden en stappen die je kunt zetten op weg naar een netwerkstructuur, als adviseur suggesties voor literatuur en websites, als student vind je hier alles wat je over netwerken wil weten en waar je dat kan vinden


Betekenisvolle relaties tussen autonome Actoren


The spirit of Goodwill 

De belangrijkste kenmerken van netwerken zijn de autonomie van de actoren en de wederkerigheid van de verbindingen. Omdat deelnemers aan een netwerk autonoom zijn kunnen zij zelf besluiten wel of geen onderdeel uit te willen maken van dat netwerk. Het belang dat zij hechten aan de relaties binnen het netwerk is bij die beslissing essentieel. Het gaat daarbij om een betekenisvolle relatie. Het begrip betekenisvol kan verschillende invullingen krijgen. Het kan betekenen dat binnen het netwerk relevante informatie wordt uitgewisseld, in een netwerk van journalisten of wetenschappers bijvoorbeeld. Het netwerk kan een vertegenwoordigende functie hebben, zoals werkgevers of lobby netwerken, een financieel belang, organisaties met een gezamenlijk fonds, of een zakelijk belang, netwerken van consultants of een persoonlijk belang, vrienden en familie. Ronald Dore (1983), kenner van de Japanse cultuur, spreekt in dit verband van the spirit of goodwill die in Japan bestaat tussen bedrijven en hun leveranciers. Er is in de loop der jaren tussen de partners in een netwerk een band ontstaan die je niet zomaar loslaat. Op de website kun je lezen wat de netwerktheorie betekent voor organisatie en samenleving. Daarnaast vind je voorbeelden en stappen die je kunt nemen op weg naar die netwerkorganisatie. Wie bij wil blijven kan het blog De netwerker raadplegen waarop regelmatig nieuwe inzichten worden gepubliceerd.

Soorten netwerken

Onze samenleving is georganiseerd rond netwerken maar veel organisaties (nog) niet. Hiërarchie en managementlagen vertragen besluitvorming en informatiestromen. Die vertraging gaat ten koste van de nodige flexibiliteit en snelheid die organisaties nodig hebben om succesvol te zijn. De oplossing zit in de organisatie die zich als een netwerk gedraagt, snel, wendbaar en stabiel. In de netwerktheorie onderscheiden we veel verschillende soorten netwerken. De belangrijkste zijn het centraal gestuurde netwerk, de spin in het web, het decentraal gestuurde netwerk, diverse spinnenwebben zijn verbonden, en het gedistribueerde netwerk, er zijn geen spinnen, alleen maar punten die met elkaar verbonden zijn. De laatste variant wordt ondersteund door een nieuwe ontwikkeling, de block chain. Deze technologie is volgens de bedenkers inherent betrouwbaar en maakt de tussenkomst van intermediairs als banken, notarissen en centrale databeheerders overbodig. In De netwerker kun je daar meer over lezen. Het is een belangrijke ontwikkeling die de ontwikkeling van gedistribueerde netwerkorganisaties mogelijk maakt en daarom wel de volgende internet revolutie wordt genoemd.