"Happy people simply do better, at home, at work, in life." Jeff Sutherland in 'SCRUM'

Het begint met een goed gesprek  

Mensen zijn het kapitaal van je organisatie. Als ze zich prettig voelen presteren ze beter. Daarbij gaat het om erkenning, het hebben van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die nodig zijn om je taken goed uit te voeren, samen werken en streven naar verbetering en plezierige manieren van omgaan met elkaar. De ontwikkeling van een netwerkorganisatie biedt veel ruimte en kansen maar kan ook als bedreigend worden ervaren. Bijvoorbeeld omdat, soms moeizaam verworven, posities in de organisatie minder gaan tellen, de onzekerheid en flexibiliteit toeneemt of medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor zaken waar ze eerder niet eens over na hoefden te denken. Het is belangrijk om regelmatig de impact daarvan op alle medewerkers van de organisatie te monitoren. Alleen al omdat je ziet dat door het succes van de netwerkbenadering het werk toeneemt. De weg naar een netwerkorganisatie is er één die je samen in slaat. Vanuit deze visie en eigen ervaringen is deze aanpak opgebouwd. Er is bewust voor gekozen om de aanpak geen naam te geven of een methode te noemen. Dat zou teveel neigen naar een standaardprocedure en dat past niet in het netwerkdenken. Je zet met elkaar een aantal stappen, werkt vanuit een visie, maar geen organisatie, situatie of omgeving is gelijk. In de netwerksamenleving zijn standaardoplossingen per definitie van gisteren. Hieronder zie je wat BureauDonner te bieden heeft ter ondersteuning van de stappen op weg naar een netwerkorganisatie: 

Kennismaking

Ik kom graag een kop koffie drinken om in een goed gesprek de voors en tegens van de netwerkorganisatie samen uit te diepen. Als je dan enthousiast wordt zijn er tal van mogelijkheden om aan de slag te gaan. Enkele zijn hieronder beschreven.

Presentatie

In een levendige presentatie wordt het hier vertelde verhaal op een begrijpelijke en interactieve manier in 30 minuten verteld. Daarbij krijgen de toehoorders een gedrukte versie van het artikel "It's the Network Stupid", mee om een en ander nog eens na te lezen.

Werkbijeenkomsten

Werkbijeenkomsten zijn interactieve sessies waarin alle deelnemers gegarandeerd aan bod komen om hun bijdrage te kunnen leveren. Dat is belangrijk voor de deelnemers maar minstens zo belangrijk voor het resultaat van de bijeenkomst. Technieken die worden gebruikt zijn onder andere  'brainwriting', 'presentatie caroussel', en 'interactief prioriteren'. Opzet, duur en aanpak worden vooraf goed doorgesproken. 

Workshop Strategie

In een  strategiebijeenkomst wordt in een middag gezamenlijk gekeken naar de volgende vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste netwerken waarin de organisatie opereert?
  • Wat is daarbij de rol en positie van de organisatie
  • Welke waarde voegt de organisatie toe voor andere partijen in dat netwerk?

Workshop Samenwerken in netwerkorganisaties

Er zijn verschillende werkmethodes die goed past bij netwerkorganisaties. In een dag weten de deelnemers:

  • Samenwerkingsmethodes die goed passen bij een netwerkorganisatie
  • Hoe je die methodes kunt toepassen

Workshop Gebruikersverhaal

In een dagdeel leren de deelnemers hoe je een gebruikersverhaal maakt. Dit is belangrijk om de waarde die je voor andere partijen kan toevoegen de concretiseren in daadwerkelijke producten of diensten.

Analyse

Interviews met medewerkers geven een beeld hoe 'networked' de organisatie is en wat men vindt dat goed gaat en beter kan. Een analyse rapport wordt besproken met team en directie waarop eventuele stappen worden ontwikkeld.

Monitoring

Op weg naar de netwerkorganisatie kijken we regelmatig, bijvoorbeeld elk half jaar, hoe de vlag erbij staat. De medewerkers weten dat het best, en soms is het handig om ook de belangrijkste stakeholders van de organisatie daarbij te betrekken.

Naast deze voorbeelden kunnen we het hebben over nog veel meer andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een beleidsplan, een training, een artikel of een projectevaluatie. maar eerst maar eens koffie drinken.

Meer weten, hier zijn wat artikelen en fact sheets die je verder kunnen helpen:

Factsheet: 

Artikel:

Literatuur: